Author Topic: क्षणात हे बदलणार असत... याचंच नाव जीवन असत : Jeevan Marathi Kavita  (Read 13759 times)

sonam

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 715
दोन पाय किती विसंगत असतात.... एक पुढे नि एक पाय मागे... पुढच्याला गर्व नसतो.... मागच्याला अभिमान नसतो... कारण त्याला माहित असत..... क्षणात हे बदलणार असत... याचंच नाव जीवन असत