mjare

"खूपच सुंदर love story....एक प्रियकर...M.Jare.....♥

दोघेही एकमेकांचे खूप चांगले मित्रमैत्रिण.
कॉलेज पासून दोघेही एकत्र....
मग नकळतच मैत्रीच रुपांतर प्रेमात झाल...
आवडत तर होते पण स्वताहून बोलायला
कोणी तयार नाही..
त्याला वाटायचा तिला आपल्या
मनातला समजला तर ती असलेली मैत्री सुधा तोडून टाकेल....
आणि तिला वाटायचा की मी स्वात्हून,
विचारला तर तो म्हणेल की आजकालच्या मुली खूपच मॉडर्न आहेत...
गैरसमज होएल......
दोघेही आपल्या मनात विचारांचे घर बांधत होते...
पण
बोलायला तयार नाही...
एकदा तिने तिच्या मैत्रिनिला सहज कॉल केला...
ती हॉस्पिटल मधे अड्मिट आहे...
असा तिला समजला ती लगेच तिला भेटायला गेली...
रूम च्या आत जाताच तिला एक अनोळखी माणूस दिसला..
पण तरीही ती गेली तिच्या पाशी व विचारपूस
करू लागली....

तेव्हा तिला समजला की तिच्या मैत्रिनिला
कॅन्सर झाला होता....
ती काही दिवासच जगणार होती..
दोघीही रडत होत्या...
नंतर मग...
थोड्या वेळाने तिने तिला त्या माणसा विषयी विचारला...कोण...?
कुठला...?
मी कधी याला पहिला नाही...
ती उदास नजरेने त्याच्या कडे पाहते...
आणि बोलते हा आम्ही लहानपणापासूनचे फ्रेंड्स..
एकत्र...
लहानाचे मोठे झालो....
नंतर घर बदलल...
जॉब वेगळा....
सगळा वेगळा झाला पण मैत्री तशीच होती...
आम्ही दोघे एकमेकांवर खूप
प्रेम करायचो पण आम्ही कधी भावना व्यक्त केल्याच नाही..
दोघेही घाबरायचो....
पण नंतर आमचयतला दुरावा वाढतच गेला...
पण एकदा मी ठरवला की आज त्याला सगळा सांगून टाकायचा...
तेव्हा मी त्याच्या घरी गेले...
पण तिथे समजला की त्याचा लग्न
ठरला आहे...
मग मी स्वतःहुनाच काही सांगितला नाही...
वेळ लागला पण सावरला मी स्वताला..

निदान तो,त्याच्या आयुष्यात सुखी आहे हेच समजून मी जगत होती...
आज मी त्यला हे सत्य सांगितला तर बोलला की तो ही
माज्यावर प्रेम करत होता..
पण बोलला नाही...
आणि आज बोलला तर आयुशच उरला नाही मज्याकडे...
अस वाटत की त्या वेळेस जरा हिंमत करून मी त्याला विचारला असता..
तर प्रेमाचे काही क्षण तरी नशिबात आले असते...
आज प्रेम आहे तर क्षणच अपुरे आहेत...
आमच्यासाठी...
हे सर्व एकूण ती खूप टेन्षन मधे येते...
ती लगेच तिच्या त्या मित्राला फोन करते... भेटायला बोलावते....
तो येतो....
ती त्याला घट्ट मिठीत घेते आणि म्हणते...

"तुझा माहीत नाही मला....पण मी खूप प्रेम करते तुज्यावर"

तो सुधा मग थोडा हसतो आणि म्हणतो
"मी पण"
मित्राणो आयुष्यात अस काहीच करू नका...
की पुढे जाऊन तुम्हाला वाटेल...
कदाचित हे केला असता तर...
अस बोलला असता तर...
अस करायला हवा होता...
कारण जेव्हा तुम्हाला अस वाटेल तेव्हा कदाचित तुमच्या कडे वेळच नसेल....
उद्या कधीच येत नाही...
नेहमी येतो तो आज...
म्हणून आजच्या दिवसातच मनसोक्त जगा....
_▄▄™
(●_●)
╚═► =>
एक प्रियकर...M.Jare.....♥
               【९६०४६७२०७४】
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥