m4marathi Forum

मराठी कथा मराठी गोष्टी ( Marathi Goshti / Marathi katha / Marathi stories / Marathi story ) => प्रेमाच्या गोष्टी Marathi Love Stories => Topic started by: mjare on August 16, 2016, 03:24:38 PM

Title: ही एक छोट्याशा गावाची मन भारावणारी कथा नक्की एकदा वाचा......M.Jare..P.♥
Post by: mjare on August 16, 2016, 03:24:38 PM
ही एक छोट्याशा गावाची मन भारावणारी कथा नक्की एकदा वाचा......M.jare
त्या भांडणानंतर ती त्याला फोन करते आणि.....
रिया : गूड मॉर्निंग बाळा...
राजेश : कोण बाळा ??
मेला तुझा बाळ...
रिया : नको ना रे असं बोलूस, तूच नाही मी पण खूप त्रास सहन केला
राजेश : मग खूप मोठं काम नाही केलस तू...
रिया : बस रे नको ना तरसवू (रडत रडत बोलते)
राजेश : आता रडवून नको टेंशन वाढवू माझ...
रिया : मग तू ऐक ना रे, खूप प्रेम करते मी तुझ्यावर, नाही जगू शकत तुझ्याशिवाय..

राजेश : मग तुला आधी समजत नाही का बधिर, कुणाशी भांडण करायच आणि कुणासाठी रडायच
रिया : सॉरी रे, खूप मोठी चूक केली मी आणि आता ईथूनपूढे अस नाही करणार मी कधीही
राजेश : म्हणजे मी ऐकलेल खरं आहे कि, मूलिंना डोक आणि विश्वास खूप असत पण ते त्यांना वापरायच कसं हे मात्र कधीच समजत नाही
रिया : हे पहा रे, तूला जे बोलायच ते बोल पण माझ्यावाचून असं लांब नको जाऊस
राजेश : मी ईतका वाईट बोलत असेल तर मग फोन कट कर ना...
रिया : तुझ अजून विश्वास नाही बसत का माझ्यावर, ठिक आहे मग तू आपल्या नेहमीच्या ठिकाणी ये मग बोलू आपण, कारण मला खूप महत्वाच बोलायच आहे तुझ्याशी
राजेश : ठिक आहे आलोच मी (काही वेळाने तो तिच्याकडे पोहोचतो) आणि
बोल काय बोलायचे आहे? तर ती बोलली, तुला कस्स समजाऊ तेच मला कळेना रे, कारण तुझ रिएक्ट कस असेल हेच विचार माझ्या डोक्यात येत आहे. (खूपवेळ फोर्स करुन करुन तिने त्याला सांगितले कि,) आपले रोजचेच भांडण वाढत चालले म्हणून मी एक निर्णय घेतलाय, मला तुझ्याशी लग्न नाही करायचय पण मी तुझी "बेस्ट फ्रेंड" म्हणून आयुष्यभर राहिल.

तेवढ्यात तो म्हणाला, हे पहा त्याची काही गरज नाहीये आणि तू एक लक्षात ठे कि, मला हे ऊपाय खूप दिवसांपूर्विच आला होता, पण मी ते कधीच तुला सांगू नाही शकलो कारण जिवापाड प्रेम मी फक्त तीन व्यक्तिंवरत करत आलोय, ते म्हणजे "एक तू, एक माझ्या आईवर आणि एक स्वत:वर. पण.....
(तो बोलण्या आधीच ती त्याला बोलली)
अरे पण मी तुझ्याशी फक्त लग्न नाही करणार पण मी तशीही फक्त तुझीच आहे.
हे ऐकूण तो म्हणाला कि, जाऊदे सोड आता हा विषय, जा तू कारण ज्याच्यासंग तुला लग्न करायच आहे तो तुझी वाट पाहतोय बस स्टँडमधे.
"(एक गोष्ट लक्षात ठेव कि "जरी तू माझी नसलीस तरी मी मात्र फक्त तुझाच आहे" आणि आयुष्यभर तुझीच वाट पाहीण पण दूसर्या कुणा मूलीकडे बघणार नाही)"
(असं बोलून तो निघाला, मागे न वळता पूढे जात गेला)
M.jare...&..P.
_▄▄_
(●_●)
╚═► => ]एक प्रियकर...M.Jare.....♥
              【9604672074】
(http://[/img[img]])

more story...only love
http://mjare143.blogspot.in/