msanglikar

-महावीर सांगलीकर

14 फेब्रुवारी 2010. तिनं यायचं नक्की कबूल केलं होतं. तो तिची वाट बघत एका कॉफी हाऊसमध्ये बसला होता. त्यानं तिच्यासाठी गुलाबी डच रोझ आणि एक ग्रीटिंग कार्ड आणलं होतं. बराच वेळ झाला, पण ती यायची कांही लक्षणं दिसेनात. मग त्यानं तिला फोन लावला. तिनं तो कट केला. त्याला वाटलं, ती जवळपास आली असावी, म्हणून तिनं तो कट केला असावा. एवढ्यात तिचा मेसेज आला, ‘Sorry, I can’t come. Bye’
त्याला तिचा राग आला. त्यानं तिला पुन्हा फोन लावला, तर तो स्वीच ऑफ लागत होता.

तो खट्टू झाला. आता इथं बसण्यात कांही अर्थ नाही हे ओळखून तो त्याच्या टेबलावरून उठणार एवढ्यात पलीकडच्या टेबलावर बसलेली मुलगी त्याच्याकडे आली आणि म्हणाली, ‘मे आय सीट हिअर?’
‘येस, व्हाय नॉट?’ असं म्हणत त्यानं तिला त्याच्या समोरच्या खुर्चीत बसण्याचा इशारा केला.
‘मघापासून बघतेय,’ ती तरुणी म्हणाली, ‘तुम्ही तुमच्या मैत्रीणीची आतुरतेनं वाट बघत आहात. पण तिनं यायचं कॅन्सल केलय वाटतं. बरोबर?’
‘हो, पण हे तुम्ही कसं ओळखलंत?’
‘तुमच्या बॉडी लॅन्ग्वेजवरनं... पण ते जाऊ दे. अशा सिच्युएशनमध्ये तुम्हाला काय वाटत असेल ते मला कळतं. माझा सुद्धा सेम प्रॉब्लेम झालेला आहे’
‘म्हणजे?’
‘म्हणजे माझा बॉय फ्रेंड येणार होता आज मला भेटायला. पण तो आला नाही. एवढा महत्वाचा दिवस असून देखील आणि आधी ठरवून देखील. तो येणार नाही बहुतेक’
‘इफ यू डोन्ट माइंड.....’ त्यानं अर्धवट वाक्य उच्चारलं.
‘काय?’
त्यानं त्याच्यासमोर असलेलं डच रोझ उचललं आणि तिच्यासमोर धरत म्हणाला, ‘बी माय व्हॅलेंटाईन’
तिचा चेहर गंभीर झाला. ती म्हणाली, ‘आपण दोघं एकमेकांना अजून ओळखत नाही. पण ते महत्वाचं नाही. समजा तुमची गर्ल फ्रेंड अचानक आली तर?’
‘ती नाही येणार. पण समजा आली तरी मी तिच्याकडं बघणारसुद्धा नाही. मग तर झालं?’
‘पण समजा माझा बॉय फ्रेंड अचानक आला तर?’
‘मग तू ठरवायचं आहेस काय करायचं आहेत ते’ असं म्हणत त्यानं तिला कांही क्षण विचार करण्याची संधी दिली आणि मग ते फुल तिच्यापुढं धरलं.
‘घ्या मॅडम. आता व्हा माझ्या व्हॅलेंटाईन’
तिनं लाजत लाजत ते फुल घेतलं आणि म्हणाली, ‘यू आर वेलकम’
मग तो आणि ती रोज भेटू लागले. प्रेमाच्या गोष्टी करू लागले. नुसतंच प्रेम करण्यात कांही अर्थ नाही हे कांही दिवसांनी त्यांच्या लक्षात आल्यावर दोघांनी लग्न करायचं ठरवलं. .....

पूर्ण कथा पुढील लिंकवर वाचा:
http://mahaakatha.blogspot.in/2016/06/blog-post.html
+++