m4marathi Forum

मराठी कथा मराठी गोष्टी ( Marathi Goshti / Marathi katha / Marathi stories / Marathi story ) => प्रेमाच्या गोष्टी Marathi Love Stories => Topic started by: harishdsuryavanshi on August 15, 2016, 09:09:55 AM

Title: आयुष्यात एकच चुकी केली ते प्रेम
Post by: harishdsuryavanshi on August 15, 2016, 09:09:55 AM
हि स्टोरी खरी आहे खोटी नाही


आयुष्यात एकच चुकी केलि प्रेम
राजला नेटवर्किंग साईटहैंडलिंग सॉफ्टवेर हैंडलिंग   
खरी खुरी आहे २३ मई २०१६ ते १६ जून २०१६ पर्यंत फक्त २६ दिवसाची म्हणजे २६ दिवस नहीं बर तो मुलगा ३ वर्ष ६ महीन्या पासून प्रेम करत होता त्याने १० अप्रिल २०१६ ला प्रोपोसे केला आणि त्या मुलीने नकार दिला तर त्या मुलाला  खुप वैट वाटल आणि त्यामुलाने बोलन बंद केल ..... पुडे आहे स्टोरी .राज xkSjesaV नौकरी (क्लर्क) सोडते तिच्यासाठी फक्त तिच्यसाठी (आजच्या युगामधे xkSjesaV नौकरी (क्लर्क) म्हणजे एक आयुष्य आहे ) तिच्यासाठी एका प्राइवेट जॉब करतो ५००० हजार रुपय्याची नौकरी राज तिच्यासाठी जॉब पण पाहून ठीवतो (जेणेकरून राज मनातल बोलू शकेल ) तिच्या सोबत जॉब करतो
राज हा साईट / सॉफ्टवेर हैंडलिंग चार्ज ५ मिनिटाचे ५०० चार्ज म्हणजे किती टैलेंट आहे हे सोडून ५००० हजार रुपयाची नौकरी करतो किती ग्रेट प्रेम करतो तिच्यावर (मित्रानो विचार करायची गोष्ट आहेन )

मुलाच नाव राहते राज आणि मुलीच नाव Nike Name जानू राहते
राज हा एक कंप्यूटर अस्सिस्टेंट & एक खास कार्यकर्ता असते आहे
जानू ही एक १२ ची परिक्षया देलेली रहते
१२ वि मध्य ५६ % पडले
राज तिच्या साठी खुप काही म्हणजे शिक्षाना मध्ये करायचा प्लान केलेला राहते पण मी टाइप करू शकत नहीं सॉरी मित्रानो
तिची आई एक शिक्षिका रहते राज हा कंप्यूटर टीचर रहते
( तिच्यासाठी एक कंप्यूटर टीचर बनते कारन की तिच्या आई च मन जिकन्यासाठी आणि तो त्या मधे सक्सेस होतो )
पहिले तो एका कंप्यूटर इंस्टिट्यूट ला भेट देतो  ( कारन इंस्टिट्यूटचा मालक जे राहते ते collage  चा व्यवस्तापक चा रिलेटिव राहतो ) इंस्टिट्यूटच्या मालकाच नाव विशाल  रहते
राज विशाल सर माला अस समजल की येथे कंप्यूटर टीचर ची जागा आहे विशाल सर हा आहेन मग रिज्यूम आनल का हो सर विशाल सर राजच रेसुम चेक करतो विशाल सर म्हणते की राज मी तुला एका collage मधे interview देतुका राज हो सर देतोंन (कारन की राजला पण तिथेच जायच होतों ) मग राज त्या collage मधे interview देतो राज ला सेलेक्ट होते उदय पासूनच जॉइंट वहा . दररोज collage जातो सिंपल राहतो कोणत्याच सर किंवा मैडम ला बोलत नाही ( जॉइंट झाल्या झाल्या बोलत तर राज ला असेच समजेल न म्हणून तो कमाशी कम करतो म्हणजे मुलाना शिकवतो कंप्यूटर ) collage जाने येन करतो जणू ची आई एकादिवाशी राज म्हणते सर तुम्ही कोनालच बोलत नाही का राज जणू च्या आई म्हणतो मैडम मी फक्त कामाशी काम  कराव वाटते म्हणून आणि collage व्यवस्तापक पण सुध्हा म्हणते की सर तुम्ही कोणालाच बोलत नहीं


राज हा तिच्या आई ला पण

पहिला दीवास :- ती राज ला बोलते का तुम्ही बोलत नाही का्य झाल बोलान
राज म्हणतो सहज बोलाव वाटत नाही कारन की (राज तिला 
राहिली स्टोरी काही दिवसांनी उपलोड करणार