m4marathi Forum

मराठी कथा मराठी गोष्टी ( Marathi Goshti / Marathi katha / Marathi stories / Marathi story ) => प्रेमाच्या गोष्टी Marathi Love Stories => Topic started by: ronydemelo on December 28, 2016, 05:24:07 PM

Title: थेंब ही रडून ओला होतो
Post by: ronydemelo on December 28, 2016, 05:24:07 PM
थेंब ही रडून ओला होतो जेव्हा तो माझ्या वर पडतो.....
मग मी कसा पावसात भिजू जेव्हा तुझ्या शिवाय पाऊस पडतो.......

फसवून जातात ढग सारे आभाळ मात्र काळच राहतं
तुझी वाट पाहण्यात ते स्वतःचा रंग विसरून जातं

साठून येत पाणी वाटेने....... पाय मात्र कोरडे राहतात...
आणि जेव्हा घरी यावं तेव्हा पावलांवर जखमा दिसतात...

एखादा थेम्ब मग छत्री मधून हळूच छातीवर कोसळतो....
आणि मग मी इतका भिजतो की तो तुला चिंब भिजवून माझ्या कडे खेचून घेतो