zele.dayanand

ती आजही मला आवडते
« on: January 05, 2017, 01:53:47 PM »
       ती आज ही मला आवडतं आहे
           
          ती मला आवडतं होती
           ती आजही आवडतं आहे
        ते एकमेकांना सांगावे लागले नाही
        ते एकमेकांच्या नजरेत होतं
         पण...एक दिवस गेली अचानक सोडूनि
         राहिल्या फक्त त्या आठवणी
         हरवून जातो स्वतःला तिच्या गोड
                          आठवणीत....
        तिचा तो लाडिकवाणा हट्ट
        हातात हात गुंफुनी ती हिरवळीची वाट
         तीच नटणं अनं मुरडणं
         शृगांर तो बहारदार
          तिची माझ्यासाठीची आतुरता
          तिची आवडीची गाणी
           अनं दुचाकीची मस्त रपेट
          तिच्या हातचा अमृततुल्य चहा
     ...आजही वाटते तिने करावा हट्ट
        मारावी तीच सोबत दुचाकीची रपेट
          ऎकावि तिची आवडती गाणी
        ... अजूनही मन आतुर आहे
      होऊन जातो बेधुंद तिच्या आठवणींच्या
                  स्वप्नांत
      अजूनही वाट पाहतो आहे
           येईल परतुनी ती....
                  Miss U  जान
         
                         दयानंद(राजू) झेले
                        मो.नं.9823168663