aarya

साहित्य :

मुगडाळ - २५० ग्राम
साखर - २५० ते ३०० ग्राम (किंवा आवशकतेनुसार ) वाटून बारीक केलेली
तूप - २०० ग्राम
बदाम - ५० ग्राम ( कुटून बारीक केलेली)
काजू - ५० ग्राम ( लहान लहान तुकडे केलेले )
वेलची - ६ ते ७ ( कुटून बारीक पावडर केलेली )

पुढे वाचा …
http://marathipahunchar.blogspot.in/2016/01/mugachya-daliche-ladoo.html