Chota Kavi

गोड आठवणी आहेत तेथे हळुवार भावना आहेत..
हळुवार भावना आहेत तेथे अतुट मैत्री आहे..

आणि

... जिथे अतुट मैत्री आहे तेथे नक्कीच…..

मि आहे....... :)

 marathi sms