Chota Kavi

मंग्या : मला......... माझया गर्ल फ्रेंड ला फोन करायचा आहे..........तुझा मोबाइल दे ना जरा. . .

बंड्या : हा घे..................फक्त रिडाइयल कर.....

marathi sms