Chota Kavi

मी जिकुंनही हरलो
ती हरुनही जिकली
तीची प्रत्येक अदा
माझ्या वेड्या मना भावली....
मला खुप गर्व होता
माझ्या प्रेमावर आता
फक्त हसुन पाहतोय
त्या गर्वाच्या राखेवर....
प्रेम करण कुठे जमल मला
सांगुच नाही शकलो कधी
मनातल तिला पण न
बोलताच ती बरच काही
बोलुन गेली....
"कधी कुणावर प्रेम नको करुस"
हे माञ सांगुन गेली
येईल का ती परत शेवटच्या शब्दाने
मला कोड्यातच टाकुन गेली...
मी जिकुंनही हरलो
ती हरुनही जिकली.....

marathi sms