Chota Kavi

खरं प्रेम एकदाच होतं,
ते कधीही विसरता येत नाही..
शुद्ध हळव्या भावनांचं आभाळ,
अनेकांवर पसरता येत नाही..


marathi sms