Chota Kavi

स्वप्न मलाही पडतात, पण

त्यांच्या मागे मी धावत नाही

माझ्या आठ बाय दहाच्या खोलित

राजवाड्याचा दरवाजा मावत नाही


marathi sms