vedant

Missing you Sms in marathi font
« on: November 07, 2012, 09:25:21 PM »
Missing you Sms in marathi font

पाहते जिथे, दिसतोस तू
बघते जिथे, असतोस तू
पण खंत वाटे या जिवा,
सोबत का नसतोस तू ???

Missing you Sms in marathi font

vedant

Re: Missing you Sms in marathi font
« Reply #1 on: November 07, 2012, 09:25:45 PM »
Missing you Sms in marathi font

कुणीच कुणाचा नसतो साथी
देहाची आणि होते माती
आपणच आपल्या जीवनाचे सोबती
कशाला हवी ही खोटी नाती

Missing you Sms in marathi font

vedant

Re: Missing you Sms in marathi font
« Reply #2 on: November 07, 2012, 09:26:06 PM »
Missing you Sms in marathi font

एक नवा चन्द्र मला तुझ्या रूपत दिसला
नकळत माझा जिव त्याच्या मधे फसला


Missing you Sms in marathi font

vedant

Re: Missing you Sms in marathi font
« Reply #3 on: November 07, 2012, 09:26:40 PM »
Aathwan : Missing you in marathi

नजरेत आहे मी जरा आठवण करा
माझ्या साठी देवाकडे प्रार्थना करा
मला तर सवय झाली आहे तुम्हाला आठवण्याची
जर तुम्हाला उचकी लागली तर मला माफ़ करा

Aathwan : Missing you in marathi
Aathwan : Missing you in marathi
Aathwan : Missing you in marathi
Aathwan : Missing you in marathi
Aathwan : Missing you in marathi