Chota Kavi

असे शहारे मना...............
« on: July 14, 2012, 11:57:40 PM »
कशाचे ना राहिले भान
वाटे सुटावे बेभान...............
कोणाची ना राहिली तमा,
फक्त माझी मीच मला..............
स्पंदनातून कळाव्या भावना,
असे शहारे मना...............