virat

स्वभाव
« on: February 17, 2015, 06:34:30 PM »
माणुस घरे बदलतो,माणुस मित्र बदलतो,माणुस कपडे बदलतो,तरी तो दुःखि असतो कारण तो आपला स्वभाव बदलत नाहि.