madhav8


इतरांपेक्षा स्वतःला जास्त ओळखणे, ईतरांपेक्षा जास्त काम करणे आणि इतरांपेक्षा कमी अपेक्षा करणे, या तीन गोष्टी यश मिळविण्यासाठी महत्वाच्या आहेत.