madhav8


राक्षसासारखी ताकत असणे हे केव्हाही चांगले पण तिचा उपयोग राक्षशी वृत्तीने करणे तितकेच वाईट.