aarya

हे नेहमी स्वतःशी म्हणत रहा : माझी सध्याची परिस्तितीच माझं अखेरचं ध्येय नाही
https://www.facebook.com/marathisuvichar1/