sonam

marathi Thoughts, Marathi Quotes on life,Marathi Inspirational

Marathi Thoughts,Marathi Quotes on Life, Marathi Inspirational

" एखाद स्वप्न पाहन  , ते फुलवन , ते सत्यात उतरावं म्हणून धडपडन , त्या धडपडीतला आनंद लुटन  आणि दुर्द्यवाने  ते स्वप्न भंग पावलं , तरी त्याच्या तुकड्यावरून रक्ताळलेल्या पायांनी दुसऱ्या स्वप्नामागे धावण, हा मानवी जीवनाचा धर्म आहे. मनुष्याच्या जीवनाला अर्थ येतो , तो यामुळेच ! "
- वी . स. खांडेकर

एवढेशे  आयुष्य
एवढयाशा आयुष्यात खुप काही हवं असतं,
पण हवं असतं तेच मिळत नसतं .
हवं तेच मिळालं तरी खुप काही कमी असतं,
चांदण्यांनी भरुनसुध्दा आपलं आभाळ रिकामं असत्
 तरीसुधा माणसान हरायच नसत् ..


-------------------------------------------------------------------------
कधी असेही जगून बघा
कधीतरी एखाद्यावर विनोद करण्याआधी
समोरच्याचा विचार करुन तर बघा!
तर कधी कोणाच्या हास्यासाठी,समाधानासाठी
न आवडलेल्या विनोदावरही हसुन तर बघा!
कधी असेही जगून बघा…..

-------------------------------------------------------------------------
आयुष्य
ashru galnyat aapl 20% aayushya waya jat aste
"It just happens "
mhanat pudchyach kshanala ji manse kamala lagtat
tich manse jast aayushya jagat astat..w pu kale