sonam

marathi Thoughts, Marathi Quotes on life,Marathi Inspirational

Marathi Thoughts,Marathi Quotes on Life, Marathi Inspirational

" एखाद स्वप्न पाहन  , ते फुलवन , ते सत्यात उतरावं म्हणून धडपडन , त्या धडपडीतला आनंद लुटन  आणि दुर्द्यवाने  ते स्वप्न भंग पावलं , तरी त्याच्या तुकड्यावरून रक्ताळलेल्या पायांनी दुसऱ्या स्वप्नामागे धावण, हा मानवी जीवनाचा धर्म आहे. मनुष्याच्या जीवनाला अर्थ येतो , तो यामुळेच ! "
- वी . स. खांडेकर

एवढेशे  आयुष्य
एवढयाशा आयुष्यात खुप काही हवं असतं,
पण हवं असतं तेच मिळत नसतं .
हवं तेच मिळालं तरी खुप काही कमी असतं,
चांदण्यांनी भरुनसुध्दा आपलं आभाळ रिकामं असत्
 तरीसुधा माणसान हरायच नसत् ..


-------------------------------------------------------------------------
कधी असेही जगून बघा
कधीतरी एखाद्यावर विनोद करण्याआधी
समोरच्याचा विचार करुन तर बघा!
तर कधी कोणाच्या हास्यासाठी,समाधानासाठी
न आवडलेल्या विनोदावरही हसुन तर बघा!
कधी असेही जगून बघा…..

-------------------------------------------------------------------------
आयुष्य
ashru galnyat aapl 20% aayushya waya jat aste
"It just happens "
mhanat pudchyach kshanala ji manse kamala lagtat
tich manse jast aayushya jagat astat..w pu kale

PoornimaJ

Yes, you are absolutely right. It is necessary to ignore those people who doesn't cares for you. I suggest to be in attitude and for more attitude quotes in marathi just click the link.