Tejasvi

लग्न सोहळ्यात
« on: June 10, 2012, 04:09:41 PM »
सप्तरंगांची उधलंन चित्रकाराच्या कुंचल्यात, सप्तसुरांची मोहक पखरण गायकाच्या सुरेल गळ्यात,
        सहजीवनाची सुरवात सप्तपदीच्या सात पावलात,xxxxnav घेते लग्न सोहळ्यात.