Chota Kavi

मंगळागौरी
« on: July 21, 2012, 05:56:04 PM »
अंबाबाई च्या देवळात हळदी कुंकुवाच्या राशी
-----रावांचा नाव घेते मंगळागौरी च्या दिवशी