Chota Kavi

तर नाव कशी घेउ
« on: July 21, 2012, 05:57:03 PM »
केळीच्या पानावर् पाय् ठेवु कशी लग्न नाही झाल तर नाव घेउ कशी