Chota Kavi

सौभाग्याचा आहेर.
« on: July 21, 2012, 05:59:25 PM »
मंगळसुत्रातील दोन वाटया सासर आणि माहेर .......रावांनी दिला सौभाग्याचा आहेर.