Chota Kavi

आळस
« on: July 21, 2012, 05:57:57 PM »
परसात अंगण अंगणात तुळस
----- नाव घ्यायचा मला नाही आळस