Chota Kavi

आगृह् आता पुरे
« on: July 21, 2012, 06:00:57 PM »
लग्नात्त लागतात हार आणि तुरे
.... च्या नाव घेण्याचा आगृह् आता पुरे