vedant

"_______ तुमच्या येण्यानी घडल आमच जीवन .......
तुमच्यावर खुप प्रेम करतो...
तुमच्यासाठी काय पण.........!!!!"

swapnilg