" पाझर "
« on: February 24, 2011, 09:44:43 AM »
दोन शब्द बोलायला सुद्धा,
वेळ त्यांना मिळत नाही ।
यांच्याकडे भरपूर वेळ असताना,
बोलायचं मात्र कळत नाही ।
 
 
देवाला सुद्धा आज,
खऱ्या भक्तीची आस आहे ।
त्याचेच होई दर्शन,
ज्याच्या जवळ पास आहे ।


खायला मिळत नसल्याने
आपलं मन ते जाळत आहेत ।
ह्यांना, हवं ते मिळून सुद्धा,
पथ्ये मात्र पाळत आहेत ।
 

शब्दांवर पुर्वी व्यवहार व्हायचा,
हे जरी मज पटत नाही ।
कामाच्या मोबदल्यात मिळालेला,
चेक आज वटत नाही ।
 
 
दगडाला सुद्धा, प्रेमाने
पाझर फुटु शकतो ।
नाहीतर एका घावात,
तुकडे होऊन फुटू शकतो ।
 

पाण्यात उडी मारताच,
बुडून माणसं मरतात ।
मेल्यावर तीच प्रेत बनून,
त्याच पाण्यावर तरंगतात ।
 

देवाचे अस्तित्व
देवळातच असते
मुर्ती जागेवर नसलीतरी
खऱ्या भक्तालाच दिसते ।
 
कविकुमार