sonam

एक परदेशी व्यक्ती १ महिन्यापासून महाराष्ट्रात
रहायला आला...
या कालावाधीमध्ये तो २ च वाक्य
बोलायला शिकला!!!...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....लाइट आली!!! :D

आईच्या गावात....परत गेली!!! :-|

Aaichya gavat Barachya Bhavat