madhav8


एकदा एक कंजूस जंगलातून जात असतो तेवढ्यात त्याच्या पायात काटा घुसतो....
..
..
..
..
..
..
कंजूस काटा काढत स्वताशीच: बरे झाले चप्पल घालून नाही आलो ते नाहीतर चप्पलला होल पडले असतं.
 :D :) ;D