madhav8


झंप्याच्या डाईनिंग रूम
मधील छत गळायला लागले
.
.
.
.
प्लंबर : तुम्हाला कधी कळले ?
.
.
.
झंप्या : काल रात्री माझ सूप
३ तास झाले संपेना तेंव्हा.
 :-\ :-X :P :D