aarya

पुलिस शिपाई
« on: January 17, 2017, 07:09:52 PM »
एकदा पुलिस शिपायाची बायको त्याच्या टांगलेल्या वर्दीतून पैसे काढीत असताना

पुलिस शिपाई : तुझा नवरा जरी असलो तरी मी पोलीस आहे . माझ्या पाकिटातून पैसे चोरल्याबद्ल मी तुला अटक करू शकतो
त्याची बायको : जाऊ द्या हो ! हे घ्या दहा रुपये , प्रकरण वाढू नका इथेच मिटून टाका

http://popularbollywoodmovies.blogspot.com/