aarya

चोर
« on: February 03, 2017, 03:33:15 PM »
पोलीस चोरासी बोलतांना

पोलीस : चोरी करतांना तुला तुझ्या बायको , पोरांचा विचार आला नाही का ?
चोर: विचार आला होता साहेब पण काय करणार त्या दुकानात फक्त पुरुषांचंच सामान होत
http://newhindisinema.blogspot.com/