aarya

जेम्स व्हॅट
« on: February 07, 2017, 12:36:41 PM »
वडील मुलाला

वडील : बाळा तू मला कुठलाही प्रश्न विचारू शकतो कारण बाप हा मुलापेक्षा जास्ती हुशार असतो
मुलगा : बाबा . आगगाडीच्या इंजिने चा शोध कुणी लावला ?
वडील : जेम्स व्हॅट
मुलगा : त्याचा बाप त्याच्यापेक्षा हुशार होता ना ? मग त्यांनी तो शोध का नाही लावला ?
http://newhindisinema.blogspot.in/