madhav8

दुःखी
« on: March 15, 2017, 11:03:45 AM »

नक्की वाचा मस्त आहे..

एकदा एका जोकर ने लोकांना खूप छान जोक सांगितला लोक खूप हसले...

परत त्याने दुसर्यांदा तोच जोक सांगितला लोककमी हसले....

परत तिसर्यांना त्याने तोच जोक सांगितला , काहीच लोक हसले ..

त्याने वारंवार तोच जोक सांगितला , लोक हसेनासे झाले...

आता त्याने एक महत्वाची गोष्ट लोकांना सांगितली कि,

"जर एखाद्या आनंदावर तुम्ही वारंवार आनंदी होऊ शकत नाही तर..

एखाद्या दुखावर तुम्ही वारंवार दुःखी कसे काय होऊ शकतात"
 ::) :'( :-\