Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
प्रेम कविता - Prem Kavita / Love lots..
« Last post by Vikrant Sheware on November 16, 2018, 06:31:07 AM »
             ……. “प्रेम”…..“विक्रांत शेवारे”
“प्रेम हे असच असतं.
बघतांच क्षणी टोचलेलं .
मनाच्या गाभाऱ्यात.         
खोलवर दरीत उतरलेलं”.
                                       “ प्रेम हे असच असतं.       
                                         हृदयात बुडत बसलेलं.     
                                         चेहऱ्यावरील भावनेत     
                                            न बोलता रूसलेल”.     
 “प्रेम हे असच असतं.                   
  ओठांस कधी मिटलेलं                   
  प्रेमाच्या जाळ्यात                         
  कागदास कधी भेटलेलं”.             
                                          “प्रेम हे असच असतं.     
                                       पापणीच्या आड हसलेलं
                                          सौंदर्य स्वरुपात तेज       
                                          मनात माझ्या वसलेलं”.
 “प्रेम हे असच असतं.
उशीच्या कुशीत निजलेलं
एकमेकांच्या खांद्यावर
स्वप्नाळु जगात सजलेलं”.

“प्रेम हे असच असतं.
जखमेसाठी खरचटलेल.
भिंतीच्या आड कोपऱ्यात
बसून फुसफुसत रडलेल.”
                                        “ प्रेम हे असच असतं
                                        असुन सुद्धा नसलेलं
                                        एकंदरीत स्पर्शाला 
                                       आरशात मात्र दिसलेलं”.
                           ………. प्रेम हे असच असतं…..

दिवस:-१४ जून २०१८
.2
आयुष्यभर बाबांचं नाव लावून जगू शकत नाही का?   जन्म त्या घरात झाला आहे तर मरण पण तिथेच यावं.. 😍
3
जनरल गप्पा गोष्टी / The safety of PAN card!
« Last post by William on October 11, 2018, 03:27:05 PM »
Today we need PAN card for most of the financial transactions.It acts as an important proof of identity for all Indians specifically for those who pay income tax.Usually when we are investing money or taking loan or credit card,PAN number is required.PAN number is not like Credit card or Debit card number.Nowadays,for many investments we are providing the details of PAN card number and other details.But with PAN no body can access our bank account.Or no one can take out money from our credit/Debit card.So it is safe.But sometimes it can be misused.We should be careful while using the card.So it is always better not to share PAN number with others.

pan card online application
4
तु बोलत नाही आजकाल मला.........

हा थेंब थेंब पडणारा पाऊस ☔ अन्
तुझी आठवण यांना कसे गं मी अडवू
अडवण्याचा विचार केला तरी कसे अडवू
हेच कळत नाही गं मला
बोलून टाक ना गं तुझ्या त्या भावना
का जानून घेत नाही माझ्या या वेदना
हल्लीच्या या प्रवासात 🚌 तू शांत असतेस
आॅनलाईन दिसुनही तू अबोल असतेस
तु बोलत नाही आजकाल मला
खुप त्रास होतो गं मला 😘

तुझा तो सारखा सारखा वाट्सप
वरचा Hmm खुप आठवतो गं मला
अन् डोळ्यात पाणी ही खुप येते गं
काय झाले तुला ?
नेमके सांगशील का गं मला !
तुझी आठवण खुप येते गं मला
तु बोलत नाही आजकल मला

नसेल जीवनात प्रेम ❤ तुझ्या तरी चालेल
पण तुझी मैत्री जर नसली तर जीवन थांबेल गं
तु बोलत नाही आजकाल मला
खुप त्रास होतो गं मला😘😘😘

कवी : अ.ब.कांबळे
5
प्रेम कविता - Prem Kavita / गजरा....
« Last post by dipika on October 06, 2018, 01:19:49 PM »
दिपिका आस्वार....

गजरा...

कधी कधी असं वाटतं........
तुझी वाट बघत मी खिडकीत उभी असावी..... तुझ्या येण्याची चाहूल लागूनपण पाठमोरीच राहावी...
मोगऱ्याचा गजरा, तू हळूच माझ्या केसात माळावा.....
मोगऱ्याच्या त्या सुंगधा सोबत आपल्याही प्रेमाचा सुंगध सगळीकडे दरवळावा....
तुझे हात माझ्या कंबरेवर असावेत....
 तुझ्या श्वासांची कुजबुज माझ्या कानाला जाणवावी....
मग तू हळूच टेकवावेस ओठ माझ्या मानेवर.... आणि मी शहारून तुझ्या मिठीमध्ये गुंतून जावी....
अशी गुलाबी संध्याकाळ, सख्या एकदा तरी यावी,,, एकदा तरी यावी......😍😙
6
Wow ! Nice kavita. I like it very much.Thanks for sharing with us.
7
खरे तर ही पोस्ट मी आईवडीलासाठी टाकतोय..M.Jare♥


कारण ईथे संस्कार आणी संस्कृती चा कसा मेळ आहे ते नक्कीच वाचा...?

आईवडीलांनी नक्कीच चांगले संस्कार देण्याचा प्रयत्न करावा आपल्या मुलांवर
बाजारातुन परत घरी येताना काही खाण्याच मन
झाल..
म्हणुन पुर्वा पाणीपुरीच्या ठेल्यावर थांबली..
एकटी मुलगी पाहुन शेजारीच असलेल्या पान
टपरीवरची काही मुले ही त्या ठेल्यापाशी आली..
.
त्यांनी तिला छेडायला चालु केल..
अश्लिल गाणी आणी संवाद चालु केला..
घाणेरडी नजर त्या मुलीच्या देहावरुन फिरत होती..
बिचारी आगोदर पैसे दिल्याने तिला तेथुन जाता ही
येत नव्हते..
आपली ओढणी संभाळत..
"भैया जल्दी दो"..
या पलिकडे ती काहीच बोलत नव्हती..
घाबरलेली तिची नजर फक्त खाली पाहत होती..
.
तेवढ्यात तिथे एक तरुण युवक आपल्या बाईक वरुन येऊन
तेथे थांबला..
.
आधिच मनात कल्लोळ चालु असताना त्यात आजुन
एक ती पुर्ण भेदरुन आणि घाबरून गेली..
.
तेवढ्यात तो युवक बोलला..
" आरे अंजली तु इथे कुठे" भावाला एकट्याला सोडुन
पाणी पुरी खातीयेस काय?"
.
संकटाची संभावणा पाहुन तिथली बाकीचे मुले
चालते झाले..
आपल्यावरच संकट टळलेल पाहुन मुलीन मोकळा श्वास,
घेतला..
.
न राहुन तिने त्या युवकाला विचारल..
"माफ करा माझ नाव अंजली नाही पुर्वा आहे"
.
तो युवक हसत बोलला "काय फरक पडतो.. तु आहेस तर,
कुणाची तरी बहिणच ना"?
.
आणी तो युवक आपल्या डोक्यावर हेल्मेट चढवुन तेथुन
निघुन गेला..
.
त्या पाठमोर्या जाणार्या युवकाकडे पाहुन त्या
मुलिची मान आभिमानाने उंचावली...
आणि,
मनात पुटपुटली,
माझ्या भारताला अशा युवकांची गरज आहे..
उद्याचा भक्कम भारत घडविण्यासाठी..
हे सांगायचे आहे मला कि पानाच्या ठेल्यावर ची पण,
मुले आणि बाईक वरून आलेला पण मुलगा च
मग दोन्ही मुलांमध्ये फरक का,
मी खूप अशा केसेस पहील्या आहेत की मुलींना
त्रास देतात मुले,
हे थांबायला हवे कोठेतरी चांगले संस्कार जोपासायला हवेत,
म्हणजे तुम्ही तुमच्या मुलांना उद्या चांगले संस्कार देऊ शकाल,
त्या बाईक वरच्या मुलासारखे बनायला शिका
महीलांचा आदर करायला शिका...

_▄▄_
(●_●)
╚═► => ]एक प्रियकर...M.Jare.....♥
    (9604672074)
8
काय सांगू पिऊ, तू किती गोड दिसतेस,
चांदन माळून स्वप्नांना घेऊन, शब्द फुलांचा सुगंध घेऊन तू येतेस,
आनंदाची पखरण जेव्हा तू करीत जातेस, काय सांगू पिऊ तेव्हा तू किती गोड दिसतेस....

अंबराची शाल निळी अंगावर ओढ़त, निळाईच्या रंगाने तू जशी बरसतेस, श्रावणाच्या दिवसात सोबत माझ्या तू असतेस, काय सांगू पिऊ तेव्हा तू किती गोड दिसतेस....

निराश मनाला पुन्हा उभारी देऊन, हळुवार साद, शब्दात तुझ्या, अलवार तू घालतेस,
बेभान भरारी, माझ्या स्वप्नांना, पंख तुझे तू देतेस, काय सांगू पिऊ तेव्हा तू किती गोड दिसतेस...।।।
9
प्रेम कविता - Prem Kavita / Best Marathi Love Quotes For Her
« Last post by kunu0012 on August 31, 2018, 01:56:17 PM »
मी तुज्या वर प्रेम करायला थकणार नाही..
मी तुजी काळजी घ्यायचे कधी सोडणार नाही..
तू माज्यावर प्रेम करत नाही..
म्हणून काय झाले..
मी तुज्यावर जीवापाड प्रेम करतो..

हे तुला मान्य करावेच लागेल..
तुला मी तितकासा आवडत नसलो..
म्हणून काय झाले ..
मी तुज्याशिवाय जगू शकणार नाही ..
हे तुला स्म्जावेच लागेल..

मी तुज्या येण्याची वाट पाहून थकणार नाही..
तू येशील आणि हि आशा कधी सोडणार नाही..

तुला माज्या भावना कळत नसतील..
म्हणून काय झाले...
मी समजेन तुजी मजबुरी..
तुला माज्याशिवाय जगता येत असेले
म्हणून काय झाले...
मी समजेन माझी प्रेम कहाणी अधुरी..

मी तुला समजावता समजावता थकणार नाही ..
माजे मन तुला समजल्याशिवाय राहणार नाही..
मी तुला आयुष्यभर समजावत राहीन..
पण एकदा तरी..

या एकतर्फी प्रेमाचा विचार करशील..??
मी तुज्या खुशीसाठी तुला सोडेन..
पण एकदा तरी..
या प्रेम वेड्याला मनात आणशील..??

Source : Marathi Love Quotes
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10