omkar sakate

खंर प्रेम
« on: July 20, 2015, 03:40:10 PM »
     नशीब पण कंस असंताना
ज्या य्वक्ती बरोबर खरं प्रेम करतो
  ती आपल्याला कधीच भेटत नाही॰॰॰
ॐकार सकटे ॰॰॰॰॰