chnitu

मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

चांदीच्या ताटात मुठभर गहू
लग्नच नाही झाल तर नाव कस घेऊ

------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

पिंपळाच्या पानावर पाय कसा ठेवू?
पिंपळाच्या पानावर पाय कसा ठेवू?.......
लग्नाच्या आधी नाव कस घेऊ ?


------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

MSEB च्या तारेवर टाकला होता आकडा...
लग्नच माझे नाही ठरले तर नाव कोणाचे घेऊ रे माकडा...

------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

या कोपऱ्यात गहू, त्या कोपऱ्यात गहू,
या कोपऱ्यात गहू, त्या कोपऱ्यात गहू,
बायको नाही अन प्रेयसी नाही..
तर नाव कुणाच घेऊ.?


------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

Sanketparab

मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

चांदीच्या ताटात मुठभर गहू
लग्नच नाही झाल तर नाव कस घेऊ

------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

पिंपळाच्या पानावर पाय कसा ठेवू?
पिंपळाच्या पानावर पाय कसा ठेवू?.......
लग्नाच्या आधी नाव कस घेऊ ?


------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

MSEB च्या तारेवर टाकला होता आकडा...
लग्नच माझे नाही ठरले तर नाव कोणाचे घेऊ रे माकडा...

------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

या कोपऱ्यात गहू, त्या कोपऱ्यात गहू,
या कोपऱ्यात गहू, त्या कोपऱ्यात गहू,
बायको नाही अन प्रेयसी नाही..
तर नाव कुणाच घेऊ.?


------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

Chota Kavi

मराठी उखाणे ,अविवाहित मुले उखाणे , अविवाहित मुली उखाणे,अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi,marathi ukhane..