m4marathi Forum

Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे ) => मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi => Topic started by: chnitu on May 12, 2011, 04:06:33 PM

Title: मराठी उखाणे अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
Post by: chnitu on May 12, 2011, 04:06:33 PM
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

चांदीच्या ताटात मुठभर गहू
लग्नच नाही झाल तर नाव कस घेऊ

------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

पिंपळाच्या पानावर पाय कसा ठेवू?
पिंपळाच्या पानावर पाय कसा ठेवू?.......
लग्नाच्या आधी नाव कस घेऊ ?


------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

MSEB च्या तारेवर टाकला होता आकडा...
लग्नच माझे नाही ठरले तर नाव कोणाचे घेऊ रे माकडा...

------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

या कोपऱ्यात गहू, त्या कोपऱ्यात गहू,
या कोपऱ्यात गहू, त्या कोपऱ्यात गहू,
बायको नाही अन प्रेयसी नाही..
तर नाव कुणाच घेऊ.?


------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------
Title: Re: मराठी उखाणे अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
Post by: Sanketparab on September 11, 2014, 12:30:01 AM
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

चांदीच्या ताटात मुठभर गहू
लग्नच नाही झाल तर नाव कस घेऊ

------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

पिंपळाच्या पानावर पाय कसा ठेवू?
पिंपळाच्या पानावर पाय कसा ठेवू?.......
लग्नाच्या आधी नाव कस घेऊ ?


------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

MSEB च्या तारेवर टाकला होता आकडा...
लग्नच माझे नाही ठरले तर नाव कोणाचे घेऊ रे माकडा...

------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------

या कोपऱ्यात गहू, त्या कोपऱ्यात गहू,
या कोपऱ्यात गहू, त्या कोपऱ्यात गहू,
बायको नाही अन प्रेयसी नाही..
तर नाव कुणाच घेऊ.?


------------------------------------------------------------------------------------
मराठी उखाणे ( अविवाहित मुले / मुली ) अविवाहितांसाठी Marathi ukhane avivahitansathi
------------------------------------------------------------------------------------