vedant

दोन अक्षरी मुलांचे नावे : Don akshari mulanchi nave

Om
Abhi
Chandra
Daksh
Deep
dev
geet
Harsh
Kavi
Prem
Raj
Ram
ravi
Manu


Aadee
Arya
Ved
Dhruv
Partha
Rishi
Yash

दोन अक्षरी मुलांचे नावे : Don akshari mulanchi nave

marathiadmin

Rushi
Rudra
Raj

मी मराठी

simran254

मराठी भाषा,आपली माय मराठी, Marathi bhasha,Aapali Maay Marathi, मुलांची व मुलींची नावे,Marathi Name of Babies, मुलींची नावे , मुलींची मराठी नावे , Mulinchi Marathi Nave ,