Mahadev kunte

कवी~महादेव
« on: July 09, 2016, 04:05:34 PM »
घेता तुज जवळी एकदा
लक्षलक्ष या हातांनी
जळून होशील भस्म त्वरित
दिसशील मज ना पुन्हा कधी
कवी~महादेव कुंटे मो, 9075197777