Manasi

Marathi Charolya - Marathi Charoli
« on: September 21, 2010, 04:24:53 PM »
Marathi Charoli


Tav mithit viraghalanary,
  mag smarati laghavvela...
Shwasavin hrudy adave....
mi tasach gatik hoto