m4marathi Forum

मराठी भाषा (आपली माय मराठी)/ Marathi bhasha(Aapali Maay Marathi) => मराठी प्रश्ण आणि उत्तर (Marathi Question and Answer) => Topic started by: Chota Kavi on March 02, 2012, 09:38:24 PM

Title: ३ मित्र जेवण्यासाठी हॉटेल मध्ये गेले.
Post by: Chota Kavi on March 02, 2012, 09:38:24 PM
३ मित्र जेवण्यासाठी हॉटेल मध्ये गेले. बिल आले ७५ रुपये. तिघांनी २५ ,२५, २५ रुपये काढून वेटर ला दिले. … मॅनेजर ने ५ रुपये कन्सेशन देऊन त्यांना परत दिले. …वेटर ने २ रुपये स्वताला ठेऊन , तिघांना १, १, १ रुपया परत दिला. … म्हणजे प्रत्येकाला २४ रुपये पडले मग २४ + २४ + २४ = ७२+ वेटरचे २ = ७४ मग १ रुपया कुठे गेला ????
Title: Re: ३ मित्र जेवण्यासाठी हॉटेल मध्ये गेले.
Post by: dha123 on July 01, 2019, 10:27:04 PM
३ मित्र जेवण्यासाठी हॉटेल मध्ये गेले. बिल आले ७५ रुपये. तिघांनी २५ ,२५, २५ रुपये काढून वेटर ला दिले. … मॅनेजर ने ५ रुपये कन्सेशन देऊन त्यांना परत दिले. …वेटर ने २ रुपये स्वताला ठेऊन , तिघांना १, १, १ रुपया परत दिला. … म्हणजे प्रत्येकाला २४ रुपये पडले मग २४ + २४ + २४ = ७२+ वेटरचे २ = ७४ मग १ रुपया कुठे गेला ????
Title: Re: ३ मित्र जेवण्यासाठी हॉटेल मध्ये गेले.
Post by: simran254 on June 04, 2022, 05:53:25 PM
 मराठी प्रश्ण आणि उत्तर ,Marathi Question and Answer,Marathi Bhasha, मराठी भाषा,
Title: Re: ३ मित्र जेवण्यासाठी हॉटेल मध्ये गेले.
Post by: simran254 on June 21, 2022, 02:31:26 PM
 मराठी भाषा ,Marathi bhasha,आपली माय मराठी,Aapali Maay Marathi,