msanglikar

अंकशास्त्र: तुमची जन्मतारीख, तुमचा जन्मांक

तुमच्या जन्मतारखेनुसार तुमचा जन्मांक आणित्याची माहिती पुढील लिंक्सवर वाचा:

जन्मतारीख 1, 10, 19 किंवा 28 (जन्मांक 1)
http://numerology-marathi.blogspot.in/2015/02/1101928.html

जन्मतारीख 2, 11, 20 किंवा 29 (जन्मांक 2)
http://numerology-marathi.blogspot.in/2015/…/2-11-20-29.html

जन्मतारीख 3, 12, 21 किंवा 30 (जन्मांक 3)
http://numerology-marathi.blogspot.in/2015/…/3-12-21-30.html

जन्मतारीख 4, 13, 22 किंवा 31 (जन्मांक 4)
http://numerology-marathi.blogspot.com/20…/…/4-13-22-31.html

जन्मतारीख 5, 14 किंवा 23 (जन्मांक 5)
http://numerology-marathi.blogspot.in/2015/03/5-14-23.html

जन्मतारीख 6, 15 किंवा 24 (जन्मांक 6)
http://numerology-marathi.blogspot.in/2015/03/6-6-15-24.html

जन्मतारीख 7, 16 किंवा 25 (जन्मांक 7)
http://numerology-marathi.blogspot.in/2015/03/7-7-16-25.html

जन्मतारीख 8, 17 किंवा 26 (जन्मांक 8)
http://numerology-marathi.blogspot.in/2015/04/8-8-17-26.html

जन्मतारीख 9, 18 किंवा 27 (जन्मांक 9)
http://numerology-marathi.blogspot.in/2015/04/9-9-18-27.html

(Please share it with your friends)
++

simran254

 जनरल गप्पा गोष्टी ,general gappa goshti,