Chota Kavi

भंडारपुळे बीच (गणपतीपुळे,रत्नागिरी)

गणपतीपुळेहून रत्नागिरीकडे जाताना वाटेत हा बीच आहे..
गणपतीपुळेपासून हा बीच फक्त २ किमी. च्या अंतरावर आहे..

simran254

 महाराष्ट्र पर्यटन , Maharashtra Tourism,