Chota Kavi

जागतिक प्रतिवार्षिक पालन : मराठी भाषा दिवस

मृत्यू:

    १८८७ - आनंदीबाई जोशी, भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर.