sonam

चेहर्यावर नेहमीच हसू,
पण मनात खूप काही साठलेलं...
आले जरी डोळे भरून,
ते कोणालाही न दिसलेलं...

simran254

मराठी चारोळ्या ,Marathi Charolya,  मैत्रीवर मराठी चारोळ्या , Maitrichya Marathi charolya,