sonam

मैञि असो वा नसो : Maitri Charolya
« on: September 13, 2012, 01:09:46 PM »
छापा असो वा काटा असो
नाणे खरे असावे लागते
मैञि असो वा नसो
भावना शुध्द असाव्या लागता

Mangesh bhujabal

Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charoly
« Reply #1 on: October 08, 2013, 10:54:46 PM »
छापा असो वा काटा असो
नाणे खरे असावे लागते
मैञि असो वा नसो
भावना शुध्द असाव्या लागता

Mangesh bhujabal

Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charolya
« Reply #2 on: October 08, 2013, 10:56:52 PM »
छापा असो वा काटा असो
नाणे खरे असावे लागते
मैञि असो वा नसो
भावना शुध्द असाव्या लागता

Dhananjay soude

Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charoly
« Reply #3 on: December 29, 2014, 09:04:00 PM »
छापा असो वा काटा असो
नाणे खरे असावे लागते
मैञि असो वा नसो
भावना शुध्द असाव्या लागता

Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charoly
« Reply #4 on: January 21, 2017, 01:17:07 PM »
छापा असो वा काटा असो
नाणे खरे असावे लागते
मैञि असो वा नसो
भावना शुध्द असाव्या लागता

simran254

Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charolya
« Reply #5 on: June 04, 2022, 06:56:36 PM »
 मराठी चारोळ्या,Marathi Charolya, मैत्रीच्या मराठी चारोळ्या , मैत्रीवर मराठी चारोळ्या , Maitrichya Marathi charolya ,

simran254

Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charolya
« Reply #6 on: June 25, 2022, 02:38:56 PM »
मराठी चारोळ्या ,Marathi Charolya,  मैत्रीवर मराठी चारोळ्या , Maitrichya Marathi charolya,