Chota Kavi

Jivnachya watewar Kalyanche bandh futun jatat,
Wahun jate sahwasache pani,
Tarihi Maitricha Ankur tag dharun rahto…
Karan bhijat rahtat tya Aathavani
HAPPY HOLI


marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  smsHoli   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  smsHoli   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms.Holi   marathi  sms

sonam

Re: Holi marathi sms
« Reply #1 on: January 13, 2013, 08:50:38 PM »
holi sms messages in marathi

Holi Dar Varshi Yet
Aani sarvana rangun jate
Te rang nighun ja
Pan tumachya premacha rang tasach rahto
HAPPY HOLI

 
holi sms messages in marathi

Rangachya Duniyat Shantar Dangli
Rangabirangy Rangat
Chimb Chimb Nahaly
HAPPY HOLI

 
holi sms messages in marathi

Jivnachya watewar Kalyanche bandh futun jatat,
Wahun jate sahwasache pani,
Tarihi Maitricha Ankur tag dharun rahto…
Karan bhijat rahtat tya Aathavani
HAPPY HOLI

Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms,Holi   marathi  sms .

simran254

Re: होळी मराठी एस म एस :Holi marathi sms
« Reply #2 on: June 24, 2022, 03:18:05 PM »
 मराठी फेस्टिवल साठी मराठी SMS , Marathi Festivals Special SMS,Marathi SMS ,मराठी SMS,