Nikita S

मन
« on: March 10, 2017, 08:35:16 PM »
मन म्हणजे असे ठिकाण ज्य़ामध्ये असतो सुखद-दु़:खद गोष्टींचा भलामोठा साठा,
जिथे एक विचार करता करता,दुसर्या विचाराला फुटलेला असतो फाटा.
क्षणाक्षणाला अनेक विचार येत असतात या मनात,
आणि या विचारांमध्ये आपण इतके गुंततो की बाकी काही नसत आपल्या ध्यानात.
असे हे मन आनंदी असेल तर तो आनंद लगेचच दिसून येतो,
आणि उदास असू तर ते तरी आपण कुठे लपवू शकतो.
अशा या आपल्या मनाच्या दोन बाजू असतात,
फारच कमी बाबतीत त्या एकमेकांशी सहमत असतात.
ऐकावे जनाचे करावे मनाचे या पंक्तीचा प्रत्येक निर्णय घेताना अवलंब करू,
उशिरा का होईना या निर्णयाच्या जोरावर निश्चितच विजय मिळवू शकू

Kasey00

Re: मन
« Reply #1 on: February 01, 2020, 01:06:36 AM »
मन म्हणजे असे ठिकाण ज्य़ामध्ये असतो सुखद-दु़:खद गोष्टींचा भलामोठा साठा,
जिथे एक विचार करता करता,दुसर्या विचाराला फुटलेला असतो फाटा.
क्षणाक्षणाला अनेक विचार येत असतात या मनात price chopper direct connect ,
आणि या विचारांमध्ये आपण इतके गुंततो की बाकी काही नसत आपल्या ध्यानात.
असे हे मन आनंदी असेल तर तो आनंद लगेचच दिसून येतो,
आणि उदास असू तर ते तरी आपण कुठे लपवू शकतो.
अशा या आपल्या मनाच्या दोन बाजू असतात,
फारच कमी बाबतीत त्या एकमेकांशी सहमत असतात.
ऐकावे जनाचे करावे मनाचे या पंक्तीचा प्रत्येक निर्णय घेताना अवलंब करू,
उशिरा का होईना या निर्णयाच्या जोरावर निश्चितच विजय bluestacks, मिळवू शकू


असंख्य चिंतन आहेत जे एका मिनिटात घंटी वाजवतात,

इतकेच काय, आम्ही या विचारांवर इतके व्यस्त आहोत की आपल्याकडे आपल्या प्रतिबिंबात काहीही शिल्लक नाही.